Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

ODSZKODOWANIA

KONTAKT Z NAMI

PRZYKŁADY

Uzyskaliśmy dla naszych klientów odszkodowania od:

Polityka prywatności


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

OWD Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jako Administrator Państwa danych osobowych, nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OWD Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy Al. Solidarności 13 lok. 1, 15-751 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000439106, NIP: 5423228492 (ADO),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy dotyczącej dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia warunków umowy przewozu lotniczego oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:

a) rozpatrywanie reklamacji,

b) dochodzenie ewentualnych roszczeń,

c) ochrona przed oszustwami,

3) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

a) wykonanie umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

b) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji, a także w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego np. w celu dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty takie jak linie lotnicze, od których dochodzone jest roszczenie, a także podmioty nas wspierające takie jak np. kancelaria prawna, kancelaria podatkowa, podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, tj. wsparcie IT;

5) Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

6) w przypadku gdy wybrane przez Państwa połączenie lotnicze wykonywała linia lotnicza spoza obszaru UE i EOG, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Państwa w którym siedzibę ma linia lotnicza, w szczególności USA, Egipt, Turcja, Rosja) w celu wniesienia reklamacji i uzyskania odszkodowania. Uwaga: przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w krajach, do których będą w takich przypadkach przekazywane Pani/Pana dane osobowe, mogą nie stwarzać tak wyczerpującego stopnia ochrony Pani/Pana danych, jak przepisy obowiązujące w Polsce, co wiązać się może z ryzykiem nienależytej ochrony danych osobowych w tych Państwach. 

Dane mogą być przekazywane:

a) na podstawie art. 45 ust. 1 RODO do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;

b) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony. Przekazanie Państwa danych osobowych do tych krajów odbywa się tylko za wyraźną zgodą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych stanowi warunek realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji umowy.

10) Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator  zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: biuro@prawopasazera.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.


<span class="upper">Podaj dane lotu</span>
Podaj dane lotu
Sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza ZGŁOŚ LOT. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę, bez żadnych zobowiązań. Powierzysz nam sprawę dopiero po podpisaniu indywidualnej umowy (nie stosujemy ogólnych regulaminów).
czytaj więcej »
<span class="upper">Masz gwarancję</span>
Masz gwarancję
że sprawą zajmą się fachowcy


Sprawami naszych Klientów zajmują się wyłącznie profesjonalni prawnicy mający bogate doświadczenie w zakresie odzyskiwania odszkodowań od linii lotniczych, które może wynosić nawet 600 EUR.

czytaj więcej »
<span class="upper">Nie stosujemy cesji</span>
Nie stosujemy cesji
Pełne odszkodowanie wpłynie na Twoje konto

Nasi Klienci nie przelewają na nas swoich praw do odszkodowania. Wobec tego cała kwota odszkodowania wpływa bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy. Dopiero wtedy wystawiana jest faktura VAT na należną prowizję.

czytaj więcej »

Uzyskaliśmy dla naszych klientów odszkodowania od:

 

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
 Dziękuje za pomoc, pewnie sama nie dałabym rady, gratuluję skuteczności
Dziękuje za pomoc, pewnie sama nie dałabym rady, gratuluję skuteczności
Dziękuje za pomoc, pewnie sama nie dałabym rady, gratuluję skuteczności
Barbara z Warszawy z mężem
800 EUR odszkodowania
Bardzo serdecznie dziękujemy za doprowadzenie naszej sprawy do końca.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa fachowości i profesjonalizmu.
Sprawiliście Państwo nam ogromną radość, teraz wiemy, że warto starać się i wierzyć w pomyślne załatwienie sprawy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za doprowadzenie naszej sprawy do końca. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa fachowości i profesjonalizmu. Sprawiliście Państwo nam ogromną radość, teraz wiemy, że warto starać się i wierzyć w pomyślne załatwienie sprawy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za doprowadzenie naszej sprawy do końca.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa fachowości i profesjonalizmu.
Sprawiliście Państwo nam ogromną radość, teraz wiemy, że warto starać się i wierzyć w pomyślne załatwienie sprawy.
Wiesław z Raciborza
400 EUR odszkodowania
Bardzo dziękuję za profesjonalne podejście do całej sprawy i serdecznie dziękujemy Państwu za załatwienie sprawy.
Bardzo dziękuję za profesjonalne podejście do całej sprawy i serdecznie dziękujemy Państwu za załatwienie sprawy.
Bardzo dziękuję za profesjonalne podejście do całej sprawy i serdecznie dziękujemy Państwu za załatwienie sprawy.
Beata z Konarzewa z mężem
500 EUR odszkodowania

Dane spółki

Serwis PrawoPasazera.pl należy 
do Grupy OWD

OWD Spółka z o. o.
z siedzibą w Białymstoku, 
Al. Solidarności 13 lok. 1
KRS 439106, NIP 542-322-84-92,
REGON 200741144

Kontakt

home
Biuro OWD w Warszawie:
ul. Smyczkowa 12 lok. 31
02-678 Warszawa

phone+48 22 100 47 59
phonelink_ring+48 660 290 240
emailbiuro@prawopasazera.pl

timer

Pn-Pt 08:00 - 16:00
formularz kontaktowy
biuro na mapie
polityka prywatności mapa serwisu